Az Önkormányzat biztosítja a napi közművelődési tevékenység ellátásához a Jókai u. 3. sz. alatti épületet.

Az évente jóváhagyott költségvetési előirányzat mértékéig:

 • közösségi művelődés: klubok és egyéb azonos érdeklődésű közösségek, helyi közösségi vitafórumok keretében folyó közművelődési tevékenység, kulturális, művelődési és szórakoztató rendezvények szervezése, támogatása; település civil szervezetei együttműködésének támogatása
 • amatőr alkotó, művészeti csoportok tevékenységének támogatása, bemutatkozási lehetőség biztosítása, a város értékeinek bemutatása
 • ismeretterjesztés és iskolán kívüli felnőttoktatás, előadássorozatok szervezése
 • helyi internetes bázis működtetése
 • szabadidős programok szervezése az ifjúsági korosztály számára
 • ünnepségek színvonalas megrendezése
 • a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése
 • a nemzeti és nemzetiségi, kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, a kapcsolatok kiépítésének segítése


Önköltségi alapon és/vagy pályázat terhére

 • tanfolyamok, tréningek szervezése
 • szakkörök szervezése
 • szabadidős szórakoztató programok szervezése


Alaptevékenységbe nem tartozó tevékenységi körök

 • sportversenyek, vetélkedők
 • az intézmény helyiségeinek bérbeadása (ha az alaptevékenységet nem zavarja), melynek összegét Devecser Város Önkormányzata rendeletben határozza meg