35 ÉVES A KASTÉLYKÖNYVTÁR

Az intézmény 35 éves évfordulójára szólt a meghívó. A volt és a jelenlegi munkatársak közül sokan megjelentek, együtt emlékeztek. 1986. szeptember 12-én költözött a városi könyvtár új helyére a várkastély főépületébe, a történelmi ódon falak közé.

Az ünnepség keretéül a zeneiskola tanárainak előadása szolgált. A köszöntő beszédek sorát Füstös Zsuzsanna, az intézmény igazgatója nyitotta meg. Ferenczi Gábor polgármester nagyívű beszéde kitért a könyv – és könyvtár történetiségére. Kovács Emil 46 éven át vezette az országos hírű devecseri könyvtárat, elévülhetetlen érdemeket szerezve. Visszaemlékezésében felidézte a kastélykönyvtár „megharcolt” születését, a dolgos sikeres évtizedeket, méltatta a jó kollektívát. Holczinger László egykori polgármester, napjainkban önkormányzati képviselő alapos, tényszerű adatokkal ismertette a kastélykönyvtár létrejöttét. Ezen alkalommal nyílt meg a borszörcsöki születésű Nagy Emerencia festőművész állandó kiállítása. Avatóbeszédet a rokon Karsainé Nagy Lia tanár mondott, s örömének adott hangot, hogy ha élne ebben az esztendőben lenne 100 esztendős nagynénje, aki ma is szeretettel él a devecseriek és az ajkaiak szívében. Emelte az esemény ünnepi hangulatát, hogy a család egy portré festménnyel ajándékozta meg az intézményt. Az ünnepség fehér asztal mellett folytatódott tovább, majd megszegték a születésnapi óriási könyves tortát. Az érdeklődök pedig megtekinthették a közelmúltban elkészült helytörténeti tárlatot. Czeidli József

Kapcsolódó bejegyzések