Tisztítsuk meg az országot!

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. pályázati felhívásán, az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” című projekt keretében az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával Devecser Város Önkormányzata 3.971.500 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott.
Projekt megvalósítása során 2021. december 15. napon 12,79 tonna, 27,54 m3 műanyag hulladék, 2021. december 16.napon 12,22 tonna, 26,3 m3 műanyag hulladék, 2021. december 17. napon 23,68 tonna, 51 m3 műanyag hulladék került elszállításra és deponálásra a Devecser 0623/3 hrsz.-on lévő területről, amelyben a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. segédkezett. Az elszállított hulladék az ipari szférában több területen hasznosítható.
Az illegális hulladék újraképződésének megakadályozásnak érdekében sor került a lakosság megfelelő tájékoztatására, a helyi szabályok felülvizsgálatára, valamint az Önkormányzat továbbra is biztosítja a különböző típusú hulladékok gyűjtésének és elszállításának lehetőségét.

Mit tehetünk környezetünk megóvása érdekében?

Az oktatási intézmények évente több alkalommal szerveznek papír és kupak/műanyagpalack gyűjtést, melyről a szülőket tájékoztatják. A Szabadság téren elhelyezett kupakgyűjtő szívbe bármikor könnyen elhelyezhető a kupak.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEK HELYE:

• Devecser, Attila király utcában kialakított szelektív hulladékgyűjtő sziget papír, műanyag és üveg szelektálására és hasznosítására;

Devecser Város Önkormányzata 8460 Devecser, Deák tér 1. papír és műanyag hulladékgyűjtő konténerek;

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. telephelyén (8460 Devecser, Hunyadi u. 21.)

papír, műanyag és üveg gyűjtésére kialakított hulladékgyűjtő sziget;

• Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központudvarán (8460 Devecser, Miskei u. 47.) kialakított szelektív hulladékgyűjtő sziget papír, műanyag és üveg gyűjtésére

A „Cseppet sem!” program keretén belül a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (Devecser, Hunyadi u. 21.) épülete előtt elhelyezett gyűjtőkonténerbe helyezhető el a háztartásban keletkező használt olaj.

A szolgáltatás ingyenes és napi 24 órában elérhető.

LOMTALANÍTÁS

A kommunális, szelektív kukákba nem helyezhető hulladék (pl. bútorok.) Elszállítására lomtalanításhoz szükséges konténer és annak a szeméttelepre való elszállítása kérhető az „Avar Ajka” Nonprofit Kft. működési területén belül, Devecser város területén

a lakosság részére. Háztartásonként előzetes bejelentés alapján előre egyeztetett időpontban biztosítják ezt a lehetőséget március 1-től november 30-ig terjedő időszakban évente egyszer. A lomtalanítási igénybejelentéseket a Kft.

ügyfélszolgálatán, elérhetőségein tehetik meg az ingatlantulajdonosok. Munkatársaik az előre bejelentett címekről, maximum 0,5 köbméter lomot szállítanak el.

Elérhetőség:

„Avar Ajka” Nonprofit Kft.

avarkft@avarajkakft.hu,

06-88/748-03

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV GYŰJTÉS

2021. szeptemberében az „Avar Ajka” Nonprofit Kft. 552 devecseri háztartás számára biztosítja a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Erre a célra a szelektív gyűjtésben részt venni kívánó ingatlanhasználók részére 1 darab edényt térítésmentesen biztosít a cég, és az edények ürítése is térítésmentesen történik. A hasznosítható hulladékok szelektív gyűjtésével azon ingatlanhasználók foglalkoznak szívesen, akik környezettudatos és felelős hulladékgazdálkodásuknak bizonyságul, érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek és nincs felhalmozott díjhátralékuk. Ezért a szelektív kuka átvételének lehetőségét a már szerződött ügyfeleiknek tudják biztosítani.

Devecser városban lakó ügyfeleik által már jól ismert és szívesen használt házhoz menő szelektív gyűjtés során, már a keletkezés helyén, a háztartásokban elkülöníthető a

hasznosítható hulladék az egyéb települési hulladéktól. Az ilyen módon gyűjthető papír,

műanyag, fém csomagolási hulladékok, az üveg kivételével, vegyesen kerülhetnek az

„Avar Ajka” Nonprofit Kft. által biztosított szelektív gyűjtőedénybe -„sárga” kukába.

Az így összegyűlő hulladékot havonta egyszer, külön járatba szervezett gyűjtőautó összeszedi és a telephelyükön lévő hulladékválogató csarnokba szállítja. Itt a Kft. munkatársaia különböző hulladékfrakciókat szétválogatják és bálázzák. Ezek az egynemű hulladékot tartalmazó bálák kerülnek a hasznosítóhoz. Az így befolyt összegek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás költségeit csökkentik.

A házhoz menő szelektív gyűjtés rendszeréhez a későbbiek során is lehet csatlakozni,

ezzel kapcsolatos információkért keresse Ügyfélszolgálatunkat a 06-88/748-038

telefonszámon nyitvatartási időben.

Az „Avar-Ajka” Nonprofit Kft-vel Önkormányzatunk és a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. folyamatos kapcsolatban van. A devecseri háztartásokat oly módon segíti az önkormányzat, hogy igényeiket nálunk is leadhatják a szelektív hulladékgyűjtőre, mely továbbításra kerül a szolgáltató központjába. Meghatalmazás

alapján a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. elhozza az igényelt „sárga”

kukákat az „Avar-Ajka” Nonprofit Kft. telephelyéről, melyet a lakosság már

Devecserből tud az igényelt helyére szállítani.

HASZNÁLT ELEM ÉS AKKUMULÁTOR

GYŰJTŐPONTOK

Az alábbi helyszíneken használt elem és akkumulátor gyűjtőpontok kerültek kialakításra

2020. július 9-től:

• Devecseri Polgármesteri Hivatal, 8460 Devecser, Deák tér 1. bal oldali folyosón;

• Devecseri Városi Művelődési Ház, 8460 Devecser, Jókai u. 3. előtérében;

• Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat új épülete, 8460 Devecser Miskei u. 47. folyosóján.

A gyűjtőedény 12 literes, sav- és lúgálló műanyagból készült, 20 kg henger alakú elem és akkumulátor elhelyezésére szolgál. Alkalmas minden fajta elem és a bedobó nyíláson bedobható hordozható akkumulátor gyűjtésére.

Hasznos információk:

A hulladékgazdálkodásról és hulladékról szóló

hatályos jogszabályok az Avar Ajka Kft. hivatalos

honlapjáról elérhetőek a lakosság számára.

www.avarajkakft.hu oldalon a „Hasznos linkek” menüpont alatt.

#tisztitsukmegazorszagot #tmop #innovaciosestechnologiaiminiszterium

Kapcsolódó bejegyzések