MEGTARTANÁ AZ ÖNKORMÁNYZAT A VÉDŐNŐI SZOLGÁLATOT

Tájékoztató a védőnői szolgálatok működtetésével kapcsolatos törvénymódosító kezdeményezésről

Az egészségügyi törvény módosítását kezdeményezte Ferenczi Gábor, Devecser város polgármestere annak érdekében, hogy az önkormányzatok maguk dönthessenek arról, hogy a jövőben miként kívánják működtetni a helyi védőnői szolgálatot:
továbbra is önkormányzati fenntartásban vagy rábíznák-e a az államilag kijelölt irányító intézményre.

A devecseri képviselő-testület egyhangúlag támogatta a polgármesteri indítványt. Az megküldésre került a TÖOSZ tagönkormányzatai, a Parlament szakbizottsága és az illetékes államtitkárságok részére is.

Mint ismeretes, a január 1-gyel hatályba lépett, az egészségügy állami szintű átszervezését, annak központosítását célzó törvénycsomag vonatkozó passzusa szerint július 1-től nem működtethetne települési önkormányzat védőnői szolgálatot.
A devecseri kezdeményezés azt célozza, hogy az önkormányzatoknál maradhasson ez a stratégiailag fontos szakfeladat, amennyiben egy adott település képviselő-testülete így dönt.

Ferenczi Gábor a helyi működtetés mellett érvelve hangsúlyozta, az önkormányzat teljesen elégedett saját munkatársaival. Az elmúlt években minden személyi és tárgyi feltételt megteremtettek helyben a védőnői szolgálat szakmai munkájához. Mindhárom devecseri körzet főállású védőnővel ellátott. Az épületet felújították, minden szükséges eszközt beszereztek. A védőnők oszlopos tagjai a város ellátó- és jelzőrendszerének, a babaprogramot közösen működtetik sok éve.

A devecseri védőnők az önkormányzat fenntartásában szeretnék folytatni munkájukat.
Közös, írásos nyilatkozatukkal fejezték ki egyetértésüket a törvénymódosító kezdeményezéssel, melyhez már számos önkormányzat is jelezte csatlakozását.
Az Országgyűlés elnöke pedig felkérte a Népjóléti Bizottságot annak megtárgyalására.
Amennyiben az illetékes bizottság támogatja a javaslatot, akkor annak elfogadásáról az országgyűlés fog dönteni.

Kapcsolódó bejegyzések