A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése

az élethosszig tartó tanulás érdekében

„Tudásdepó-Expressz”

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0017

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az ÚMFT (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Társadalmi Megújulás Operatív Programja (TÁMOP) keretében meghirdetett „A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” – „Tudásdepó-Expressz” pályázaton Devecser Város Önkormányzata – Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház konzorciumi pályázata támogatásban részesült.

A projekt címe:

Veszprém megyei közkönyvtárak szolgáltatásainak, adatbázisainak összehangolása a minőségi oktatás, az iskolarendszerű oktatáson kívüli képzések támogatására, olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésére.

Kedvezményezettek – a konzorcium tagjai:

Veszprém, Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) – konzorciumvezető

Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár (8220 Balatonalmádi, Városház tér 4.)

Balatonfüred, Városi Könyvtár (8230 Balatonfüred, Kossuth u. 35.

Devecser, Devecser Város Önkormányzata (Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház) (8460 Devecser, Petőfi tér 1.) Támogatás összege: 4.870.792,- Ft

Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár (8500 Pápa, Fő tér 1. Várkastély)

Tapolca, Wass Albert Könyvtár és Múzeum (8300 Tapolca, Batsányi u. 1.)

Zirc, Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform  (8420 Zirc, József Attila u. 1.)

A támogatás összege: 63.477.439,- Ft

A megvalósítás időtartama: 2010. június 01. – 2011. november 30.

Közreműködő szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. C épület, levélcím: 1385 Budapest, Pf. 818., tel.: 06-1/273-42-50)

Projekt leírás:

A fejlesztés célja a megyei szintű szakmai konzorcium komplex szolgáltatásfejlesztése. A tevékenységek hozzájárulnak a könyvtári szolgáltatások elérhetővé tételéhez, az információs rendszerek összehangolásához, a könyvtárak szerepének növeléséhez a nem formális tanulás lehetőségeinek bővítésében.

A fejlesztés során kiemelt szerepet kap a helyben felmerült igények kielégítése, az egyes sérülékeny célcsoportok bevonása, a könyvtárhasználat népszerűsítése, valamint hosszú távon a humánerőforrás fejlesztése. A konzorcium hosszú távú, több lépcsős fejlesztési folyamat megvalósításának céljából alakult.

A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház alapvető célja a használói elégedettség növelése, a hozzánk fordulók tájékoztatási körének kiszélesítése, az olvasás népszerűsítése és az olvasáskultúra fejlesztése, valamint honlapunkon keresztül közvetlenebb kapcsolat kialakítása használóinkkal; intézményünk szerepének növelése a város és a kistérség közösségi életében.

Pályázatunk alapvető célja olyan szolgáltatások fejlesztése, amelyek elősegítik az egyenlő esélyű hozzáférést a nem formális tanulás és képzés lehetőségeihez, a közhasznú információkhoz való hozzáférés széles körű biztosítása.

  • Ennek érdekében, a TIOP-1.2.3/09 pályázaton vásárolt számítógépek számára beszereztünk székeket és számítógépes asztalokat, így egyszerre 8 gép használható az egykori médiarészlegben. Így az információszerzés esélyegyenlőségének biztosítása érdekében lehetőségünk nyílik kiscsoportos számítógép- és internethasználati tanfolyam megtartására.
  • A munkaerőpiacról kiszorult, hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása érdekében kifejtett tevékenységünk sikere érdekében két munkatársunk részt vett „A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban” elnevezésű tanfolyamon, s a megszerzett információk birtokában eredményes mentori tevékenységet végezhetnek.
  • Meglévő információvagyonunk mind teljesebb feltárása érdekében rekordfelviteli munkát végeztünk távmunkában, – 17 ezer bibliográfiai rekordot és a hozzá tartozó példányrekordot hoztunk létre, – mozgókönyvtári ellátásunkhoz tartozó több községünk dokumentumállomány-adatait is felvittük integrált rendszerünkbe. Ezáltal használóink és könyvtárosaink is gyorsabban juthatnak releváns információhoz egy-egy keresés alkalmával.
  • A XXI. század követelményeinek megfelelő, informatív, intézményünk arculatát és célkitűzéseit tükröző honlapot kívánunk kialakítani, mely 24 órán át nyitva tartó „kapuként” funkcionál virtuális látogatóink és köztünk.