Ingyenes szolgáltatások

 • a könyvtár látogatása
 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata (a klubövezet, a folyóirat-olvasó, a felnőtt könyvkiválasztó, a gyermek és ifjúsági részleg szabadpolcon elhelyezett állománya)
 • állományfeltáró eszközök segítségével tájékozódás a gyűjteményben
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 • NAVA-pont használata. (Tudnivalók a NAVA-pontról: NAVA)

Felnőtt részleg

 • tájékoztatás: a tájékoztató könyvtáros segít eligazodni az állományban tájékoztatást ad az olvasók által keresett szak- és szépirodalomról
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • az olvasók kérésére, előzetes megbeszélés alapján irodalomkutatás irodalomjegyzékek, ajánló bibliográfiák készítése
 • igény szerint – előzetes bejelentés után – könyvtárbemutató és könyvtárhasználati foglalkozások tartása
 • idős és mozgáskorlátozott olvasók könyvellátása
 • a könyvtár védett állományából kölcsönözni az igazgató engedélyével lehet

Olvasóterem, folyóirat-olvasó és a helyismereti gyűjtemény

 • az olvasóterem, a helyismereti gyűjtemény dokumentumai helyben használhatóak. A folyóirat-olvasó dokumentumai – a legfrissebb szám kivételével – kölcsönözhetőek. A folyóirat kölcsönzés 14 éven felüli beiratkozott olvasóink számára, további díjtól mentes szolgáltatás. Az olvasó egy alkalommal legfeljebb 5 folyóiratot kölcsönözhet 1 hétre
 • a tájékozató könyvtáros segít eligazodni az olvasótermi, a folyóirat-olvasó és a helytörténeti gyűjtemény állományából katalógus segítségével
 • a könyvtár alkalmi kiállításokat rendez évfordulókhoz, eseményekhez
 • igény szerint csoportos foglalkozások tartása előzetes megbeszélés után a helyismereti gyűjteményben

Zenemű- és médiatár

 • kölcsönzés (diafilmek, vakok hangos könyvtára, CD, DVD)
 • kézikönyvtár (zenei- és nyelvi könyvek helyben használata)
 • alkalmanként zenei előadások, kamarakoncertek rendezése

Gyermek- és ifjúsági részleg

 • könyvkölcsönzés
 • könyvek, gyermek- és ifjúsági lapok helyben olvasása
 • szaktájékoztatás, segítségnyújtás a katalógusok, a kézikönyvtár használatához
 • könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások, rendhagyó iskolai órák tartása előzetes megbeszélés alapján 25-30 fő számára
 • játszóházak szervezése, szakköri (kézműves, számítógépes) foglalkozások tartása

Könyvtári szolgáltatásokon túl

 • termek bérbeadása (díjak)
 • hangoskönyvek kölcsönzése
 • Internet használat
  • 250,-Ft/óra, 125,-Ft/félóra
  • saját laptoppal rendelkezők számára ingyenes vezeték nélküli Internet-hozzáférés
 • fénymásolás, nyomtatás (színes, fekete-fehér)
 • spirálfűzés
 • telefax küldése
 • videokazetták, zenei CD-k és folyóiratok CD mellékletének kölcsönzése
 • laminálás
 • szkennelés
 • CD/DVD írás

Szolgáltatásaink díjai: Díjtételek