Elismerések a rend védelméért

Devecser Város Önkormányzata kitüntetéseket adományozott a rendőrség, valamint az őket segítő rendvédelmi szervek azon tagjainak, akik munkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a tavalyi év során.

A könyvtár lovagtermében az ünnep nyitányaként Ihászné Szabó Katalin és Göcsei Márk zenetanárok dallami fogadták a vendégeket.

A megjelentek köszöntését követően Ferenczi Gábor polgármester mondott ünnepi beszédet, melyben kiemelte a rendvédelmi szervek munkájának fontosságát, mely által Devecser városa egy nyugodt, élhető, rendezett település.

Szoboszlai Tibor r. ezredes a Tapolcai Rendőrkapitányság vezetője (az Ajkai Rendőrkapitányság korábbi vezetője) elmondta, hogy 10 éve került az Ajkai Rendőrkapitányság élére, mely pályafutásának meghatározó időszaka volt. Kiemelte, hogy kiváló csapat dolgozik mind az ajkai kapitányságon mind Devecserben, majd köszönetét fejezte ki azért az összefogásért, amelyet Devecserben tapasztalt.

Pálmann László r. ezredes az Ajkai Rendőrkapitányság megbízott vezetője megköszönte a Devecseri Rendőrőrs leköszönő parancsnokának és helyettesének az eddigi munkát, mely véleménye szerint megadja az alapot az elkövetkező időszakhoz. A jövőbe tekintve kiemelte, hogy a legfontosabb feladat a megelőzés lesz, mert ha egy adott bűncselekmény meg sem történik, akkor a rendőrség más területen tud hatékonyan cselekedni.

Bakos András r. alezredes a Devecseri Rendőrőrs korábbi parancsnoka sikeresnek értékelte az elmúlt 10 évet. Kiemelte, hogy polgárőrségeket és mezőőri egységeket hoztak létre a Devecseri járásban, hogy a közbiztonságot és a közrendet megőrizzék. Devecserben harmadára csökkent a bűncselekmények száma és szélsőségektől mentes közbiztonságot tudtunk szolgáltatni – mondta az alezredes.

Gerecs István a Sümegi Rendőrőrs megbízott parancsnoka, aki 23 évig dolgozott a Devecseri Rendőrőrsön beszédében kitért arra, hogy milyen fejlődésen ment keresztül az őrs és megköszönte a devecseri valamint a járás többi önkormányzatának a támogatást.

Makkos Róbert r. alezredes a Devecseri Rendőrőrs újonnan kinevezett őrsparancsnok helyettese 31 éve dolgozik a rendőri pályán, őrmesterként kezdte, majd bűnügyi területen dolgozott a Tapolcai Rendőrkapitányságon, később pedig a Sümegi Rendőrőrs vezetésével bízták meg, mely tisztséget 17 évig töltötte be.

A beszédeket követően az ünnepi pillanatoké volt a főszerep.

Devecser Város 2022. Év Rendőre Díjat, Zabó Tamás r. törzszászlós, a Devecseri Rendőrőrs munkatársa vehette át. Tamás 2011-ben került a devecseri állományba, ahol járőrként kezdte majd körzeti megbízotti feladatokat látott el, jelenleg pedig szolgálatirányító parancsnokként dolgozik.

Devecser Város 2022. Év Polgárőre díjat Leyer Mónika Ramóna vehette át, aki 2019 óta aktív tagja a polgárőrségnek.

Devecser Város 2022. Év Önkéntes Tűzoltója Díj várományosa Ifj. Takács István, aki személyesen nem tudott jelen lenni az átadáson. István 15 éves kora óta tagja a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek.

Mezőőri munkájuk elismeréseként Ferenczi Gábor polgármester ajándékcsomagot adott át Dombi István és Eszenyi István részére.

Az eseményen Pálmann László r. ezredes, az Ajkai Rendőrkapitányság vezetője mondott pohárköszöntőt, majd pezsgős koccintással és állófogadással zárult a rendezvény.

Kapcsolódó bejegyzések