Lezárták a tanévet

A búcsúzó 8. osztályos diákok az utolsó osztályfőnöki óra után, az utolsó csengőszó megszólalását követően, a felcsendülő ballagó dallamok kíséretében indultak el egy „búcsúzó útra”. A Himnuszt Vincze Barbara köszöntője követte, majd Fatér Gábor és Kozák Dávid Wilhelm Busch: Bewafneter Friede című versét szavalták, mely napjaink legnagyobb vágyáról, a békéről szólt. A német nyelven megszólaló diákok így üdvözölték a külföldi vendégeket, a Soroptimist nemzetközi szervezet képviseletében érkezett Eva-Maria von Henneberg asszonyt és Herbert Welebil urat. A rendezvény első részében a nyolcadik osztályosok ballagási ünnepségére került sor. Búcsúzott az intézménytől Horváth Csaba tanár úr osztálya, a 8.a és Szabó Adrienn tanárnő osztálya, a 8.b. A ballagó diákok nevében Bakos Hanna és Német Hanna 8.a osztályos tanulók búcsúztak az általános iskolai évektől. A ballagás megható pillanataként az iskola zászlajára Mayer Márk és Orsós Liliána végzős tanulók feltűzték a búcsúszalagot, majd a zászló a hetedik évfolyam részére került átadásra, melyet Csoma Dominik vett át. A 7. évfolyam nevében Orsós Mirella osztotta meg búcsúzó gondolatait, majd Váci Mihály hazatérésre, a szülőföld szeretetére tanító versét Horváth Dszenifer Niké szavalta el. A ballagás maradandó pillanataként Bakos Hanna 8.a osztályos tanuló az intézményben nyújtott kiváló teljesítményéért Gárdonyi-díjban részesült, melyet Mayer Gábor intézményvezető adott át. Az ünnepség alkalmával Targubáné Szendrei Júlia és Németh Krisztina a Magyar Vöröskereszt részéről virággal ajándékozta meg a ballagó diákokat és a búcsúztató pedagógusokat.

Mayer Gábor intézményvezető találó tanmesével bocsátotta útjára a 8. osztályosokat, majd a tanévzáró ünnepség vette kezdetét a 2022-2023-as tanévhez kapcsolódó gondolatok tolmácsolásával.

Kedves kötelességének tett eleget az iskola vezetősége, mikor ajándékkönyvekkel és oklevelekkel jutalmazta meg azokat a tanulókat, akik kimagasló eredményt értek el tanulmányi és közösségi munkájukkal.

Margaréta díjban részesült:

Leja Larina, Magvas Viktória, Simon Szófia 5.a

Fatér Gábor, Keresztes Boldizsár, Orsós Máté János 6.a

A jól megérdemelt díjak, jutalmak átvétele után az alsó tagozatos diákok vidám, humoros vakációváró műsorral végérvényesen lezárták a tanévet, elköszöntek diáktársaiktól, majd a zeneiskola vezetője, Ihászné Szabó Katalin szólt a jelenlévőkhöz, eredményekről, tervekről, hogy aztán elhangozhasson az intézményvezetőtől mindig várt mondat: „A 2022/2023-as tanévet, hivatalosan lezárom….!”

Kapcsolódó bejegyzések