Társulási megállapodást kötött Devecser Város Önkormányzata és Vid Község Önkormányzata szociális feladatok közös ellátására

Az együttműködésről szóló szerződést a két település önkormányzata képviselő-testülete előzetes jóváhagyása, támogató határozata és felhatalmazása alapján Ferenczi Gábor Devecser és Kovács Róbert Vid polgármestere írta alá június 19-én, a Nemzedékek Találkozása elnevezésű rendezvény keretében.

A Megállapodás 2024. január 1-gyel lép életbe, melynek keretén belül a két önkormányzat a jövőben közösen oldja meg a házi segítségnyújtást és az idősek nappali ellátását érintő feladatokat.

A létrejövő Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás gesztortelepülése és központja logikusan Devecser lesz. A 2021-ben a városban az Önkormányzat által működtetett szociális feladatok egy egyesített intézménnyel történő ellátása érdekében létrehozott Szociális Alapszolgáltatási Központ illetékességi területe a két, társulásban ellátott feladat vonatkozásában Devecser mellett kibővül Vid községgel mint ellátási területtel. Vizsgálat tárgyát képezi jelenleg egy Viden létesítendő telephely kialakítása is idősek klubja létrehozása céljából.

A társulással mindkét település nyer, pénzügyi illetve szakmai, szolgáltatásminőségi szempontból.

A Megállapodás rögzíti, hogy a Társulás által kezelt pénzeszközök kizárólagosan csak az ellátásra, annak működtetésére és színvonalának emelésére fordíthatóak, a Társulás elnöke pedig nem részesülhet sem tiszteletdíjban, sem pedig költségtérítésben.

Kapcsolódó bejegyzések